Opłaty

oferta3Opłaty za przedszkole

Od 1 stycznia  2017 r. obowiązuje nowa Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  nr XXXV/765/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

W związku z tym należy przyprowadzać dzieci do przedszkola najpóźniej do godz. 8:15.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola.

Od 1 lutego 2019 r. numer ten to: 42 1020 4391 0000 6702 0187 6580  

oferta4Czas pobytu dziecka

Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną. 

Przy wejściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownikowi przedszkola.

Przy wyjściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez pracownika przedszkola rodzicowi. Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6:30.

Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17:00.