Co oferujemy?

ofertaPrzedszkole Publiczne nr 38 oferuje:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć oraz salę ruchu
 • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony plac zabaw
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką


Organizujemy:

 • Wycieczki i warsztaty
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne na terenie przedszkola
 • Konkursy
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Akcje proekologiczne
 • Kiermasze świąteczne
 • Uroczystości i imprezy rodzinne
 • Dni otwarte dla nowych przedszkolaków
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką


W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

 • Zajęcia bezpłatne:
  • język angielski dla wszystkich dzieci
  • zajęcia umuzykalniające dla wszystkich dzieci
  • religię dla dzieci 6 letnich
  • koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, odkrywczo-przyrodnicze
 • Comiesięczne wyjścia do biblioteki – filia nr 6 „Nowe Miasto”
 • „Spotkania z Filharmonią Rzeszowską” – udział dzieci w comiesięcznych spotkaniach z muzykami rzeszowskiej filharmonii
 • Wyjścia do lokalnych zakładów pracy i punktów usługowych
 • Teatrzyki „Skrzat” z Krakowa – comiesięczny przyjazd aktorów z Krakowa, prezentacja teatrzyków w ich wykonaniu
 • Dzieci uczestniczą w comiesięcznych audycjach muzycznych organizowanych przez Lidię Chalińską

 

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych:
  • Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Pedagogikę Zabawy Klanza
  • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne
  • Metodę Kinezjologii Edukacyjnej
  • Metodę ruchowej twórczej ekspresji Rudolfa von Labana
  • Metodę wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
  • Metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
  • elementy dramy
  • metoda wychowania muzycznego Carla Orffa
  • metoda czytania globalnego Glenna Domana
  • elementy systemu M. Montessori
  • bajkoterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia
  • opowieść ruchowa
  • uczenie się poprzez odkrywanie
  • metody eksperymentalne, doświadczalne
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań


oferta1Pracujemy w oparciu o:

 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
 • Program wychowawczy przedszkola
 • Program profilaktyki przedszkola
 • Programy autorskie opracowane przez nauczycieli
 • Program „Klucz do uczenia się matematyki”(elementy)


Realizujemy projekty programy edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim:

 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Mamo, tato wolę wodę”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”

Posiadamy certyfikaty:

 • Certyfikat przyjęcia Publicznego Przedszkola nr 38 w Rzeszowie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących zdrowie w województwie podkarpackim
 • Certyfikat „Bezpieczne Przedszkole”
 • Certyfikat „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”
 • Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Misiowy Certyfikat”
 • „Piramida żywienia przedszkolaka”
 • Szkoła Promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji