Zapisz dziecko

NABÓR  DO  PRZEDSZKOLA 2021/2022

DZIECI  KONTYNUUJĄCE

 

 

W dniach od 15.02.2021 r. godz. 8.00 do 23.02.2021 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację w Publicznym Przedszkolu Nr 38 w Rzeszowie w roku szkolnym 2021/2022, są zobowiązani do podpisania i zwrotu „Karty potwierdzenia kontynuacji”.

Rodzice dzieci kontynuujących nie składają dodatkowych dokumentów.

 

Niezłożenie karty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją         z miejsca w przedszkolu.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DOTYCZY TYLKO NOWYCH KANDYDATÓW!

Odbywać się będzie w dniach:

 01.03.2021 r. od godz. 9.00 do 15.03.2021 r. do godz. 15.00

pod adresem: https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow

 

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji dla dzieci pierwszy raz ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola.

https://bip.erzeszow.pl/pl/91-aktualnosci-ogloszenia-komunikaty/26749-terminy-rekrutacji-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20212022.html