Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

Realizacja podstawy programowej w godz. 8.00 – 13.00

 

6.30–8.00 – schodzenie się dzieci

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.15 – ćwiczenia ogólnorozwojowe

Poranne zabawy ruchowe lub ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne  i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00 śniadanie

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.00 – 10.15 – przygotowanie do II śniadania

Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

10.15 – 10.30 – II śniadanie

Kulturalne spożywanie posiłków.

10.30 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu (zupa)

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11.30 – 12.00 – obiad (zupa) – gr. I, II,V

12.00 – 12.30 – obiad (zupa) – gr. III, IV,VI

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 – 13.45 – odpoczynek poobiedni – grupa I, II, V  leżakowanie.

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12.30 – 13.00 – (Grupy starsze)

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.00 – 13.45 – (Grupy starsze)

 Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

13.45 – 14.00 –zabawy ruchowe

14.00 – 14.15 – przygotowanie do obiadu (II danie)

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

14.15 – 14.45 – obiad (II danie)

Celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

14.45 – 17.00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.