Misja i wizja

Misja przedszkola

Nasze przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym. Pragniemy, aby nasze dzieci rozwijały uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastycznej, technicznej i muzyczno – ruchowej na drodze twórczej aktywności. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Traktujemy każde dziecko indywidualnie oraz podmiotowo. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

Wizja przedszkola

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa.

oferta2